x

Hlavná navigácia

O nás Udalosti Pre školy Merch Fusion tour 2021

Kde pôsobíme

Prvý Fusion bol založený v roku 2009 v Českej republike a Lotyšsku. Odvtedy sa rozšíril do približne 40 miest deviatich krajín strednej a východnej Európy (Estónsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko). 

Na Slovensku fungujú Fusiony na 4 miestach: Bratislava-Ružinov, Bratislava-Rača, Levice a Dolný Kubín.

Tínedžeri prichádzajú na Fusion kvôli hudbe. Ostávajú, pretože si nájdu komunitu priateľov a ešte oveľa viac ...   

Náš príbeh

FUSION začal v susednej Českej republike ako nadstavba celosvetového projektu TEN SING asociácie YMCA. Ten Sing je medzinárodný program pre prácu s mládežou. Jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom priestor pre sebevyjadrenie prostredníctvom svojej kultúry, za pomoci kreatívnych umeleckých foriem. Ten Sing vznikol v roku 1967 v Nórsku ako výsledok hľadania nových ciest k mladým ľuďom. V osemdesiatych rokoch, okolo roku 1985, sa začína Ten Sing pomaly šíriť aj do ostatných európskych krajín. V súčastnosti je len v Nórsku okolo 200 tensingových skupín a v ostatných krajinách ešte minimálne raz toľko. 

Ďalší prudký rozmach zaznamenal TS v Európe po páde železnej opony v roku 1989.Tensing ako neustále sa rozvíjajúci organizmus v Českej republike pod vedením Terryho Englisha v roku 2009 získal nové meno a štruktúru. Kým dovtedy skupiny patrili nadšencom z radov dobrovoľníkov nezávislej organizácie v práci s mládežou danného mesta, Terry odovzdal vlastníctvo lokálnym pracovníkom s mládežou v štátom registrovaných cirkevných zborov, ktorí pravidelne a systematický pracujú s mládežou. Túto aktivitu pomenoval FUSION (splynutie, zlúčenie dvoch alebo viacej odlišných prvkov a vznik niečoho nového).

Naše hodnoty: 4K

Kultúra

Fusion vytvára vzťahy cez hudbu, ktorá je ako univerzálny jazyk prirodzenou súčasťou každodenného života súčasných tínedžerov. Učíme ich, ako sa prostredníctvom nej vyjadriť, ale aj ako kriticky myslieť a vnímať rôznorodnosť umeleckých a životných foriem. Na mnohých miestach sa spevácke zbory Fusion stávajú súčasťou kultúrnych programov mesta alebo mestských častí.

Kreativita

Fusion rozvíja kreativitu. Učíme tínedžerov myslieť pozitívne a hľadať skryté schopnosti a talenty, ktorými disponujú, aby svoju kreativitu využili naplno. Pre niektorých to môže znamenať naučiť sa hrať na hudobnom nástroji, či dirigovať. Pre iných zase pomôcť s organizáciou koncertu, s fotením alebo s prípravou víkendovky. 

Komunita

Fusion vytvára komunitu a miesto, kde sa tínedžeri môžu cítiť prijatí. Nikto ich neodsudzuje za to, akí sú, a dokážu tu nachádzať nových priateľov. Fusion je nielen o hudbe, ale predovšetkým o vzťahoch a priateľstvách, čím poskytuje bezpečné miesto a pozitívnu atmosféru. 

Kresťanská viera

Vedúci Fusion sú kresťania, ktorí sú členmi oficiálnych cirkví na Slovensku (ECAV, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická, Kresťanské zbory). Fusion zbory sú však otvorené pre všetkých tínedžerov bez ohľadu na ich svetonázor. Na Fusione sa dozvedia, čo je základom kresťanskej viery vedúcich, ale tínedžeri majú úplnú slobodu o nej diskutovať a rozhodnúť sa, či sa chcú v živote riadiť touto vierou alebo nie. 

Hlavným organizátorom Fusion na Slovensku je Tréningové centrum Kompas (TCKompas), kresťanská nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá vzdelávacou činnosťou za účelom napĺňania a rozvoja fyzických, osobnostných a duchovných potrieb mladých ľudí. Našimi partnermi sú organizácie venujúce sa lektorskej činnosti a vzdelávaniu v oblasti prevencie, miestne neziskové organizácie a oficiálne cirkvi pracujúce s mládežou.